BE4YOU2 is er voor jeugdigen en volwassenen die als kind uit huis zijn geplaatst of anderszins met jeugdzorg te maken hebben (gehad) en dit gegeven een krachtige plek in hun leven willen geven. BE4YOU2 is er ook voor hulpverleners en leerkrachten die hieraan willen bijdragen.

BE4YOU2 is van mening dat er veel te leren valt van opgedane ervaringen, wat die ervaring ook is. In onze projecten staan levenservaring en het omzetten van deze ervaringen naar deskundigheid en kennis centraal. BE4YOU2 streeft ernaar een community van de deelnemers aan haar projecten te vormen, waarin een ieder vanuit eigen ervaring, perspectief en kennis bijdraagt aan de kracht en deskundigheidsbevordering van de ander.  Meer (link naar):