Projecten

  • Empowerment by Experience, Community Building for Careleavers.

We gaan onderzoek doen naar de lange termijneffecten van onze training Ervaren Jaren en Community Building op jeugdigen, hun ouders en professionals. Dit doen we in  samenwerking met bijzonder hoogleraar Annemiek Harder , werkzaam bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (prof.dr.(Annemiek) AT Harder/Erasmus University Rotterdam (eur.nl)., en Anna van Deth, senior adviseur bij het kennisinstituut voor sociale vraagstukken Movisie .

Projectnaam

Empowered by Experience

ontwerp

voorbereiding

realisatie

afronding

Jan-sept 2020

Sept 2020-mei2021

Juni 2021-maart 2024

April 2022-sept 2024

  • Aan Boord: voor jongeren tussen wal en schip

In samenwerking met stichting Praktijk Mirosa en Movisie zijn we gestart met het project Aan Boord. Het gaat om het community building en hulpverlening zoals Peer education voor, door, en met ervaringscoaches en jongeren die buiten de boord van reguliere hulpverlening vallen (zijn gevallen).

Aan Boord doet mee aan het programma Alle jongeren een thuis van het Kansfonds (www.kansfonds.nl), en aan een hiermee samenhangend actieonderzoek met het Instituut Publieke Waarden (www.publiekewaarden.nl)

De interventie Experience Power wordt hier door BE4YOU2 ingezet. Stichting Mirosa biedt jongeren individuele trajecten aan. Samen verzorgen we groepstrainingen zoals weerbaarheid, ontwikkelen van eigen portfolio, omgaan met conflicten, vergroten van veerkracht. Ook Avans Hogeschool levert een bijdrage door stagiaires te laten deelnemen en mee te laten helpen het netwerk van jongeren te vergroten. 

Saskia Keuzenkamp/Movisie ia Aan Boord voor het in kaart brengen van het effect van het werken met eigen ervaring en ervaringsdeskundigheid.

Projectnaam

Aan Boord

ontwerp

voorbereiding

realisatie

afronding

Maart-april 2020

April-aug 2020

Sep. 2020-juni2023

Juni 2023

  • Project met Fynder (titel?)

Vanaf de zomer 2021 werken we samen met Fynder, Horizon,  iHub en de gemeente Rotterdam in de wijk Delfshaven in een project voor 18+ jeugdzorgverlaters.

  • Onderzoek en ontwikkeling: bijeenkomsten Ervaren Jaren

In- en afdrukken van de jeugdzorg: doorlopend belevingsonderzoek naar de betekenis van uithuisplaatsing in het (volwassen) leven van jeugdzorgverlaters.

  • Bijeenkomsten Ervaren Jaren
  • Toegankelijke coaching en hulpverlening voor 30+ POS(Problematische Opvoedingssituatie)

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen die te maken hebben gehad met een POS na hun 30ste levensjaar op zoek te gaan na geschikte hulpverlening en deze vaak niet vinden. In de reguliere hulpverlening wordt vaak aangenomen dat mensen die te maken hebben gehad met veel tegenwind in de jeugd blijvend kwetsbaar zijn. De bijzondere talenten en de manier van leren en problemen oplossen worden vaak niet (h)erkend en soms zelf aangezien voor een psychisch/ psychiatrisch probleem.

  • Ervaren Jaren na geweld in de jeugdzorg

Na het verschijnen het rapport van commissie de Winter, Onvoldoende Beschermd, blijkt dat er veel behoefte bestaat aan bijeenkomsten over dit thema. We zijn in voorbereiding voor een aantal bijeenkomsten Ervaren Jaren, voor mensen die te maken hebben met de gevolgen van geweld in de jeugdzorg

Lees ook : Eindrapport Commissie Onderzoek - De Winter: kinderen werden vanaf 1945 in de jeugdzorg onvoldoende beschermd tegen geweld | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

  • Training, begeleiding, workshops, lezingen, inspiratiesessies, gastlessen.

Informeer naar de mogelijkheden. 

 Accreditatie

In maart 2021 zijn we gestart met een accreditatietraject Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in het particulier onderwijs (SNRO). Dit betekent dat mensen die met deze trainingen doen een erkend certificaat krijgen.